Wat doet de soundtrack met de beleving van een film? Hoe zorgt het geheel van dialoog, muziek en geluid ervoor dat je als kijker in de film wordt gezogen en mee- leeft, zelfs in fysieke zin, met de emoties van personages?

Het boek De Sound Track van Rens Machielse gaat over de kracht van de soundtrack en richt zich op het ontwerp daarvan voor een speel- film, commercial of documentaire. Het is geschreven voor iedereen die met geluid en muziek in dit soort producties aan de slag wil, in de eerste plaats kunstvakstudenten en jonge professionals. Het boek dient daarnaast als naslagwerk voor diegenen die al werkzaam zijn op het gebied van muziek en geluid voor media, en is zeker ook bedoeld voor (aankomende) producenten, regisseurs en editors.

De tekst is gebaseerd op de integratie van theoretische kennis en praktische ervaring die de auteur heeft opgedaan als docent, onder- zoeker en freelance componist voor audiovisuele media.

Deze publicatie van HKU Lectoraat Performatieve Maakprocessen is een uitgave van International Theatre & Film Books Publishers en HKU Press. Nederlandse versie ISBN: 978 90 6403 8884. Engelstalige versie ISBN-10: 9064038929, ISBN-13: 978-9064038921. Prijs: € 22,50.

Op deze website vind je additionele informatie en updates met betrekking tot het boek De Sound Track. In de komende tijd worden hier aanvullingen en toelichtingen op de boektekst geplaatst.

het dipoolmodel

Hieronder zie je het dipoolmodel zoals dat ook beschreven is in de paragraaf combinaties: dipoolmodel in hoofdstuk 1 (vanaf pagina 57). Als je klikt op de cirkel in een van de kwadranten hoor je een eenvoudig muzikaal voorbeeld ter illustratie van dat kwadrant. In de komende tijd zullen er meer muzikale voorbeelden worden toegevoegd waarin ook sprake is van overgangen van het ene kwadrant naar het andere.

Noot: Als je geen geluid hoort bij het aanklikken van een button, blokkeert de browser waarschijnlijk het afspelen van media en moet je hiervoor toestemming geven: Safari > instellingen voor deze site > content-blockers uitzetten.

Klik je op de groene cirkel, (stable & static) dan hoor je muziek met een duidelijk herkenbare en daardoor ook voorspelbare structuur (A - A - B - A) die verder geen ontwikkeling kent, de muziek ontwikkelt zich niet naar een climax of iets dergelijks.

Klik je op de gele cirkel (stable & dynamic) dan hoor je muziek met een duidelijk herkenbare en daardoor ook voorspelbare structuur die een opbouw kent door een toenemende instrumentatie.

Klik je op de oranje cirkel (unstable & static) dan hoor je muziek met geen duidelijk herkenbare en voorspelbare structuur. Er is een (soort van) basisgeluid met losse muzikale of auditieve elementen, er is geen duidelijke ontwikkeling, het gaat nergens naar toe.

Klik je op de rode cirkel (unstable & dynamic) dan hoor je muziek met geen duidelijk herkenbare en voorspelbare structuur. Er is een (soort van) basisgeluid met losse muzikale of auditieve elementen, er is wel een ontwikkeling qua pitch/toonhoogte van de muziektrack als geheel: die gaat van hoog naar laag.

aanvullingen en errata

Hier vind je de verbeteringen van mogelijke fouten in de tekst. Ook worden hier mogelijke interessante aanvullingen op de boektekst geplaatst.

agenda

Hier vind je de ‘events’ rond het boek zoals presentaties, gastcollege’s, workshops en master classes van de auteur Rens Machielse.

Dinsdag 11 Februari 2020
Master Class Muziek en Geluid voor Audiovisuele Media. PXL Music/Hogeschool PXL,  Hasselt (B).

Woensdag 19 Februari 2020
Boekpresentatie Nederlandstalige versie De Sound Track - EYE Filmmuseum, Amsterdam (NL).

Woensdag 8 April 2020
Master Class Composing Film Music voor de Master The Sound of Innovation - ArtEZ (NL).

Woensdag 22 April t/m Zaterdag 25 April 2020
Boekpresentatie Engelstalige versie The Sound Track - STC SoundTrack Cologne, Keulen (DE). STC SoundTrack Cologne is verplaatst naar 19 - 22 Augustus 2020.

Dinsdag 11 Augustus t/m Zondag 16 Augustus 2020
Workshop Composing Filmmusic - MediaSound Hamburg, Hamburg (DE).

Maandag 17 Augustus t/m Vrijdag 28 Augustus 2020
Workshop Composing Filmmusic for Beginners - Utrecht Summer School, Utrecht (NL).

Donderdag 1 Oktober t/m Zaterdag 3 Oktober 2020
Keynote IMMSANE Congress - Zürich (Sw).